C

Birkarlaöverhuvud, lappfogde.
Född 1500-..-...
Död 1562 i Armassaari.
Anundsson d.ä. boende på släktfården Tulkki Birkarl och fogde i Kemi Llappmark 1539-1562

Tulkki betyder tolk, och är ett hemman på Tulkkilansaari i Armassaari by känt redan från 1539. Tulkkis var birkarlar och fogdar i Torne och Kemi lappmarker. Vilket innebar att de uppbar skatt från samerna. Många av dessa, rent av de flesta av dessa birkarlar och lappfogdar hade "lapska frillor" som de någon gång om sänder fick böta till kyrkan för att de hade lägrat. Enligt Erik Wahlberg så fick söner som de fått utom äktenskapet bära sin fars namn och också ärva. Med tanke på barnadödligheten då så är det nog troligt att det finns en gnutta väl uttunnat sameblod i ådrorna på dagens ättlingar.

Tulkkila Olof Anundsson d.ä) Husbonde på Tulkkila gård i Armassari 1539-1572. På 1540-talet var han inblandad i en konflikt med Kemi birkalar (se Henrik Larsson, tab. 34808). 1549 fick han böta 8 mark för hor med sin lapska frilla. 1555 unämndes han av konungen till fogde i Kemi lappmark, och var sedan verksam som fogde fram till 1559, då han avsattes efter återkommande klagomål om övergepp på samer. Olof Anundsson hade under sin fogdetid ett mycket brutalt förhållingssätt gentemot samerna; han tvingade dem att sälja sina varor till honom till underpriser, samtidigt som han tvingade dem köpa hans varor till överpriser. Han utsatte också regelmässigt samekvinnor för våldtäkter och andra sexuella övergrepp. Vidare sades, att dem som inte åtlydde hans befallningar "them låther slåå ihjäll och fare ille medt." Hemma i Armassaari skall han och hans söner också ha fört ett mycket obscent och förargelseväckande leverne. Trots sina mycket betänkliga personliga egenskaper var han en mycket duglig ämbetsman, och efterhand valde Vasasönerna att rehabilitera honom; han kom bl.a. att delta i gränsdragningsförhandlingar med ryssarna. Det är mycket möjligt att släkten Tulkki härstammar från Selånger i Norge; flera släktmedlemmar kom att begravas där. I jordeboken för 1543 skattade han 408 penningar för sin gård. Bomärke: Tulkki.

Olof Anundsson Tulkki. Tavla 1 Född 1500-..-... Död 1562 i Armassaari. Birkarlaöverhuvud, lappfogde.
 
f Anund Tulkki. Tavla 1 Född 1470-..-.. i Selånger. Sundsvall.              
   
       
   
           
   
       
   
               
   
       
   
           
   
       
   

Levnadsbeskrivning

Anundsson d.ä. boende på släktfården Tulkki Birkarl och fogde i Kemi Llappmark 1539-1562

Tulkki betyder tolk, och är ett hemman på Tulkkilansaari i Armassaari by känt redan från 1539. Tulkkis var birkarlar och fogdar i Torne och Kemi lappmarker. Vilket innebar att de uppbar skatt från samerna. Många av dessa, rent av de flesta av dessa birkarlar och lappfogdar hade "lapska frillor" som de någon gång om sänder fick böta till kyrkan för att de hade lägrat. Enligt Erik Wahlberg så fick söner som de fått utom äktenskapet bära sin fars namn och också ärva. Med tanke på barnadödligheten då så är det nog troligt att det finns en gnutta väl uttunnat sameblod i ådrorna på dagens ättlingar.

Tulkkila Olof Anundsson d.ä) Husbonde på Tulkkila gård i Armassari 1539-1572. På 1540-talet var han inblandad i en konflikt med Kemi birkalar (se Henrik Larsson, tab. 34808). 1549 fick han böta 8 mark för hor med sin lapska frilla. 1555 unämndes han av konungen till fogde i Kemi lappmark, och var sedan verksam som fogde fram till 1559, då han avsattes efter återkommande klagomål om övergepp på samer. Olof Anundsson hade under sin fogdetid ett mycket brutalt förhållingssätt gentemot samerna; han tvingade dem att sälja sina varor till honom till underpriser, samtidigt som han tvingade dem köpa hans varor till överpriser. Han utsatte också regelmässigt samekvinnor för våldtäkter och andra sexuella övergrepp. Vidare sades, att dem som inte åtlydde hans befallningar "them låther slåå ihjäll och fare ille medt." Hemma i Armassaari skall han och hans söner också ha fört ett mycket obscent och förargelseväckande leverne. Trots sina mycket betänkliga personliga egenskaper var han en mycket duglig ämbetsman, och efterhand valde Vasasönerna att rehabilitera honom; han kom bl.a. att delta i gränsdragningsförhandlingar med ryssarna. Det är mycket möjligt att släkten Tulkki härstammar från Selånger i Norge; flera släktmedlemmar kom att begravas där. I jordeboken för 1543 skattade han 408 penningar för sin gård. Bomärke: Tulkki.

Gifte och barn

Gift

.

Anund Olofsson Tulkkila. Tavla 1 Fogde i Kemi lappmark.
Född 1530 i Armassaari.
Död 1600 i Armassaari.
Birkarl i Tornedalen

Noteringar: (Tulkkila Anund Olofsson d.ä) Birkarl, fogde i Kemi lappmark 1562. Han begravdes i Selånger i Norge. bomärke: Tulkki 25808 Far: Olof Anundsson (Tulkki

Nils Olofsson Huhta.

Olof Olofsson Tulkkila.

Anna Olofsdotter Tulkkila. Död 1595.
Gift med Hans Knutsson Fordell